Introduktionsutbildning
Handledarkurs

Introduktionsutbildningen, även kallad handledarkursen, är en obligatorisk del när man vill köra privat.
För att få övningsköra privat behöver eleven en godkänd handledare. För att godkännas som handledare måste dessa krav vara uppfyllda:

  • Handledaren ska ha fyllt 24 år.
  • Eleven har ett körkortstillstånd.
  • Både handledaren och eleven ska ha gått en introduktionsutbildning under de senaste fem åren,
    om övningskörningen gäller för bil.
  • Handledaren ska ha ett giltigt körkort från Sverige eller ett annat EES-land. Hen ska ha haft behörighet för
    det fordon som övningskörningen gäller, under sammanlagt minst fem av de senaste tio åren.


Om ansökan blir godkänd skickas ett handledarbevis per post eller till handledarens digitala brevlåda, t.ex. Kivra.
(2-4 veckor) Handledarbeviset måste alltid vara med vid övningskörningen.
Klicka här för att komma till ansökan om handledarskap>>
 

Utbildningen syftar bland annat till att ge information om handledarens juridiska och moraliska ansvar vid övningskörning, samt bedömningskriterier och krav vid förarprov. Även information kring körsättets betydelse för minskade utsläpp av koldioxid och lägre bränsleförbrukning tas upp. Dessutom får ni information om hur viktig körerfarenheten är för trafiksäkerheten, samt hur och varför handledare och elev kan tolka vissa trafiksituationer olika.

Direkt efter genomförd utbildning rapporterar vi in er utbildning till Transportstyrelsen.
En introduktionsutbildning är giltig i 5 år efter genomförandet. Medtag legitimation vid kurstillfället.
Utbildningen är obligatorisk både för eleven och handledaren.


Längd: 3,5 tim inkl.paus


Kursdatum:

Tis 21 maj, kl. 17:30-21:00 Pris: 299 kr
Tis 4 juni, kl. 17:30-21:00 Pris: 299 kr
Tis 11 juni, kl.17:30-21:00 Pris: 299 kr

 

VILLKOR: 

KURSER: Kursen ska vara betald senast 2 dagar innan kurstillfället.
                  Avbokning av KURS ska ske senast 2 dagar innan kurstillfället.
                   Vid sen avbokning debiteras hela kursavgiften.


KÖRLEKTIONER: Körlektionen ska vara betald innan körlektionen äger rum.
                                  Avbokning av KÖRLEKTION senast 13:00 dagen innan via elevportalen eller genom mail: info@vaksalatrafikskola.se.
                                  Vid senare avbokning debiteras hela beloppet för körlektionen.

Endast personer bokade på kursen får närvara. Barn får ej närvara.
Alla priser och förskottsbetalning gäller ett år från inköpsdatum.