Utbildningar

Vi utbildar och hjälper dig genom hela processen så att du blir en trygg
och säker bilförare i trafiken och kan nå ditt mål: att ta körkortet!

Här kan du läsa om de olika moment och krav som finns anslutna till din kommande körutbildning.  Vår utbildningsplan är baserad på Transportstyrelsens kursplan och är anpassad för Uppsalas trafiksituation. Den är självklart godkänd av Transportstyrelsen och uppfyller deras krav för körutbildning. Utbildningsplanen är till för dig som elev och vi använder den för att du ska kunna följa dina framsteg och hela tiden veta hur du ligger till med din utbildning. Med jämna mellanrum utvärderar vi din utbildning, så att du hela tiden vet hur långt du har kvar. 

KÖRLEKTIONER 

När du är inskriven i vår trafikskola och har fått ditt körkortstillstånd bokar vi in din första körlektion. Om du tidigare har övningskört gör vi en nivåkontroll för att veta ditt utgångsläge och du får alltid reda på ungefär hur många körlektioner du kommer att behöva vilket varierar från person till person. Om du aldrig tidigare har kört lär vi dig allt från grunden och lär dig stegvis hur du navigerar i trafiken, i stadsmiljön,
på motorvägen, på landsbygden m.m. Du kan boka in enstaka lektioner, köpa körlektionspaket eller olika startpaket. I startpaketen ingår alltid det digitala teoripaketet samt Riskettan. Vi utgår från dina behov och möjligheter när vi gemensamt planerar din körkortsutbildning. För dig som vill köra mer intensivt kan startpaketens körlektioner bokas in tätt i form av en intensivkurs. Visa mer...

INTRODUKTIONSUTBILDNING - HANDLEDARKURS

För att få övningsköra privat behöver eleven en godkänd handledare. För att bli en godkänd handledare för behörighet B, måste den private handledaren gå en introduktionsutbildning. Även eleven måste gå utbildningen. Den private handledaren ansöker om handledarskap i privat körning hos Transportstyrelsen.
Utbildningen syftar bland annat till att ge information om handledarens juridiska och moraliska ansvar vid övningskörning, samt bedömnings-kriterier och krav vid förar-prov. Även information kring körsättets betydelse för minskade utsläpp av koldioxid och lägre bränsleförbrukning tas upp. Dessutom får ni information om hur viktig körerfarenheten är för trafiksäkerheten, samt hur och varför handledare och elev kan tolka vissa trafiksituationer olika.  Visa mer...

RISKUTBILDNINGAR

Riskutbildningen är en obligatorisk del av körkortsutbildningen och är uppdelad i två delar:

Del 1: Riskettan
Riskettan handlar om alkohol, droger och trötthet. Syftet är att ge dig större kunskap och förståelse om hur alkohol, droger och trötthet påverkar körförmågan. Målet med den första delen av riskutbildningen är att du ska inse vikten av att avstå från alkohol och droger i samband med körning och att samtidigt förstå vikten av att vara en utvilad och koncentrerad förare. Visa mer...


Del 2: Risktvåan
Risktvåan är halkbanekörningen och handlar om hastighet, säkerhet och körning under särskilda förhållanden. På halkbanan får du känna på och lära dig hur bilen och hur du själv fungerar under extrema förhållanden. Risktvåan bokas via trafikskolan. Visa mer...

KÖRKORTSTEORI

Studera körkortsteori parallellt med din övningskörning. Då kan du omsätta dina kunskaper i praktiken och få ut det mesta när du är ute och övningskör. Du studerar körkortsteorin på egen hand och kan välja att köpa ett digitalt teoripaket med all körkortsteori, körkortsfrågor online, filmer och tester.  Vi erbjuder även ett vanligt bokpaket med körkortsboken, vägmärken och övningshäften, för dig som vill studera analogt. Mot slutet av din digitala teoriutbildning gör du sluttester, som är likvärdiga det riktiga teoriprovet och du får öva dig samt vänja dig vid hur det riktiga provet på Trafikverket är upplagt. 

VILLKOR: 

KURSER: Kursen ska vara betald senast 2 dagar innan kurstillfället.
                  Avbokning av KURS ska ske senast 2 dagar innan kurstillfället.
                   Vid sen avbokning debiteras hela kursavgiften.


KÖRLEKTIONER: Körlektionen ska vara betald innan körlektionen äger rum.
                                  Avbokning av KÖRLEKTION senast 13:00 dagen innan via elevportalen eller genom mail: info@vaksalatrafikskola.se.
                                  Vid senare avbokning debiteras hela beloppet för körlektionen.

Endast personer bokade på kursen får närvara. Barn får ej närvara.
Alla priser och förskottsbetalning gäller ett år från inköpsdatum.